ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Групи

За учебната 2022-2023г. Екипите са както следва:

 

ЯСЛА

М.Гаргова - педагог

П.Славова - мед.специалист

Л. Жекова - мед. специалист

Ст. Алексиева - мед.специалист

Е. Василева - мед.специалист

Е. Михайлова - помощник възпитател

Б. Георгиева - помощник възпитател

 

ПЪРВА А

Из. Кръстева - старши учител

Й. Христова - учител

Ир. Илиева - помощник възпитател

 

ПЪРВА Б

В. Аврамова - старши учител

Б. Страхилова - учител

Т. Лесева - помощник възпитател

 

ПЪРВА В

Е. Генадиева - старши учител

С. Здравкова - учител

Ив. Праматарова - помощник възпитател

 

ВТОРА А

М. Мушанова - главен учител

Т. Илиева - старши учител

в. Канзова - помощник възпитател

 

ВТОРА Б

В. Шишкова - старши учител

Л. Николова - учител

Л. Маноилова - помощник възпитател

 

ТРЕТА А

М. Мичева - старши учител

Б. Иванова - учител

В. Георгиева - помощник възпитател

 

ТРЕТА Б

З. Матеева - старши учител

Ст. Йорданова - учител

Св. Аргирова - помощник възпитател

 

ТРЕТА В

Л. Теофарова - старши учител

Н. Кръстева - учител

Т. Николова - помощник възпитател

 

ЧЕТВЪРТА А

Кр. Желева - старши учител

А. Дормишева - учител

Р. Добрева - помощник възпитател

 

ЧЕТВЪРТА Б

Р. Йоргова - старши учител

В. Пейчева - учител

Т. Стефанова - помощник възпитател