ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Боряна Станчева - старши учител

Няма изображение

Магистър,

Специалност: 

  • Предучилищна педагогика

ЧЕТВЪРТА професионално- квалификационна  степен

Педагогически стаж -33

Награди и отличия

  • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
  • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Спортен празник „Мама, татко и аз“– по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
  • 2016 г.– Грамота от Председателя на Асоциация младежки дейности и спорт за активно участие в спортен празник „Ела и спортувай с нас“