ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Изабела Кръстева - учител

Няма изображение

Магистър,

Специалност: 

  • Предучилищна педагогика

ЧЕТВЪРТА професионално- квалификационна  степен

Педагогически стаж-8 години

Награди и отличия 

  • 2017 -Грамота за прилагане в образователния процес в ДГ №2 "Звънче"на съвременни методи -електронни, динамични и творчески.
  • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
  • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Спортен празник „Мама, татко и аз“– по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.
  • Похвална грамота за участие в празник "Европейска столица на мобилността 2016 г.
  • 2016 г.– Грамота от Председателя на Асоциация младежки дейности и спорт за активно участие в спортен празник „Ела и спортувай с нас“

2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години от създаването на детската градина;