ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Кристина Желева - директор

Няма изображение

Магистър,

Специалност:

 • Предучилищна педагогика

ВТОРА професионално - квалификационна  степен

Педагогически стаж – 25 години 

 Награди и отличия:

 • 2017 – Грамота за разработка на проекти по Програми на Столична община за опазване живота и здравето на децата от детската градина като участници в пътното движение
 • 2017 – Грамота за прилагане в образователния процес на съвременни методи – електронни, динамични и творчески
 • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Здрави деца в зелена среда – екологичнообразование чрез лично преживяване“ по Програма за изпълнение на Общинскастратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа наинициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
 • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Спортен празник „Мама, татко и аз“– по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
 • 2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години отсъздаването на детската градина;
 • 2015 – Грамота за активно участие в Проект „Азбуката на игрите с топка – тялото вдвижение и забавление“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия заразвитие на физическото възпитание и спорта“
 • 2014-Грамота за участие в изложба с най-добрите рисунки от Конкурса „Моята красива София“ от Арт клуб „Рояна“ в партнъорство със Столична община и в подкрепа на София за европейска столица за култура 2019 г. и във връзка със 135-та годишнина от обявяването на София за столица на България.
 • 2014- Грамота по повод 45 години от създаването на ОДЗ №2 „Звънче“
 • 2013 – Грамота за активно участие в изготвянето иреализирането на проект „Приятели с природата” –изпълнител ОДЗ № 2 „Звънче” по програма на Столичнаобщина”
 • 2011 – Грамота и плакет от гражданско–родителско сдружение„Родителски алианс «Благополучие в детската градина»по случай 10 години от учредяването на   Родителския

алианс за оказана подкрепа и съдействие в дейносттана Сдружението,  посветена на образователното дело иблагополучието на децата в детската градина – РАБДГ

 • 2009 – Грамота за принос в цялостната дейност за развитието на ОДЗ № 2 „Звънче“ послучай 40 г. от откриването ѝ
 • 2009 – Юбилейна грамота по г. от създаването на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГ