ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Милкана Мушанова - главен учител

Няма изображение

Магистър,

Специалност:

 •  Предучилищна педагогика
 •  Логопедия

 ВТОРА професионално- квалификационна  степен

 Педагогически стаж – 28 години 

 Награди и отличия:

 • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Спортен празник „Мама, татко и аз“– по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
 • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
 • 2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години от създаването на детската градина;
 • 2015 – Грамота за активно участие в Проект „Азбуката на игрите с топка – тялото в движение и забавление“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта“
 • 2014 –Приз „Учител на годината“ в XVII конкурс на Синдиката на българските учители /СБУ/ в направление „Предучилищно възпитание и подготовка“
 • 2013 – Грамота за активно участие в изготвянето и реализирането на проект „Приятели  с природата” – изпълнител ОДЗ № 2 „Звънче” по програма на Столична община”
 • 2011 – Грамота и плакет от гражданско–родителско сдружение „Родителски алианс «Благополучие в  детската градина»    по случай 10 години от учредяването на   Родителския

           алианс за оказана подкрепа и съдействие в дейността на Сдружението,  посветена на образователното дело и  благополучието на децата в детската градина – РАБДГ

 • 2010 – Почетно отличие „Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна дейност в  системата на народната просвета  
 • 2009 – Грамота за принос в цялостната дейност за развитието на ОДЗ № 2 „Звънче“ послучай 40 г. от откриването ѝ
 • 2009 – Юбилейна грамота по г. от създаването на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГ