ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Невянка Драганова - старши учител

Няма изображение

Бакалавър,

Специалност: 

  • Предучилищна  педагогика

ЧЕТВЪРТА професионално- квалификационна  степен

Педагогически стаж-32 години

Награди и отличия:

  • 2016 г.– Грамота от Председателя на Асоциация младежки дейности и спорт за активно участие в спортен празник „Ела и спортувай с нас“
  • 2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години от създаването на детската градина;
  • 2014- Грамота по повод 45 години от създаването на ОДЗ №2 „Звънче“
  • 2011 – Грамота и плакет от гражданско–родителско сдружение„Родителски алианс «Благополучие в детската градина»по случай 10 години от учредяването на   Родителския

алианс за оказана подкрепа и съдействие в дейносттана Сдружението,  посветена на образователното дело иблагополучието на децата в детската градина – РАБДГ.

  • 2009 – Грамота за принос в цялостната дейност за развитието на ОДЗ № 2 „Звънче“ послучай 40 г. от откриването ѝ
  • 2009 – Юбилейна грамота по г. от създаването на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГ