ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Ренета Йоргова - старши учител

Няма изображение

Магистър,

Специалност:

  • Предучилищна педагогика

ВТОРА професионално- квалификационна  степен

Педагогически стаж- 35 години

Награди и отличия

  • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
  • 2017 –Грамота за активно участие в Проект „Спортен празник „Мама, татко и аз“– по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“
  • 2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години от създаването на детската градина;
  • 2014- Грамота по повод 45 години от създаването на ОДЗ №2 „Звънче“
  • 2011 – Грамота и плакет от гражданско–родителско сдружение„Родителски алианс «Благополучие в детската градина»по случай 10 години от учредяването на   Родителския

алианс за оказана подкрепа и съдействие в дейносттана Сдружението,  посветена на образователното дело иблагополучието на децата в детската градина – РАБДГ

  • 2010 г -награда от Синдиката на българските учители с Юбилеен медал на СБУ за активна синдикална дейност.
  • 2009 – Грамота за принос в цялостната дейност за развитието на ОДЗ № 2 „Звънче“ послучай 40 г. от откриването ѝ
  • 2009 – Юбилейна грамота по г. от създаването на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГ