ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Васка Бошнакова - старши учител по музика

Няма изображение

Бакалавър,

Специалност: 

  • Педагогика на обучението по музика

ПЕТА професионално- квалификационна  степен

Педагогически стаж-19 години

Награди и отличия

  • 2017 – Грамота за прилагане в образователния процес на съвременни методи – електронни, динамични и творчески
  • 2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години от създаването на детската градина;
  • 2014- Грамота по повод 45 години от създаването на ОДЗ №2 „Звънче“
  • 2011 – Грамота и плакет от гражданско–родителско сдружение„Родителски алианс «Благополучие в детската градина»по случай 10 години от учредяването на   Родителския

алианс за оказана подкрепа и съдействие в дейносттана Сдружението,  посветена на образователното дело иблагополучието на децата в детската градина – РАБДГ.

  • 2009 – Грамота за принос в цялостната дейност за развитието на ОДЗ № 2 „Звънче“ послучай 40 г. от откриването ѝ
  • 2009 – Юбилейна грамота по г. от създаването на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГ