ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Йорданка Христова - учител

Няма изображение

Магистър,

Специалност:

  • Предучилищна педагогика; стенопис

Педагогически стаж-3

 Награди и отличия:

2017 –Грамота за активно участие в Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“

2017 –Грамота за активно участие в Проект „Спортен празник „Мама, татко и аз“– по Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“