ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Заприна Матеева - учител

Няма изображение

Магистър,

Специалност:

  • Предучилищна педагогика

ЧЕТВЪРТА професионално- квалификационна  степен

Педагогически стаж-9 години

Награди и отличия

  • 2015 – Грамота за заслуги към Детска градина № 2 „Звънче“ по повод 45 години от създаването на детската градина;
  • 2014- Грамота по повод 45 години от създаването на ОДЗ №2 „Звънче“
  • 2011 – Грамота и плакет от гражданско–родителско сдружение „Родителски алианс «Благополучие в детската градина» по случай 10 години от учредяването на   Родителския

алианс за оказана подкрепа и съдействие в дейността на Сдружението,  посветена на образователното дело и благополучието на децата в детската градина – РАБДГ.

  • 2009 – Грамота за принос в цялостната дейност за развитието на ОДЗ № 2 „Звънче“ послучай 40 г. от откриването ѝ

2009– Юбилейна грамота по г. от създаването  на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГот създаването  на ОДЗ №2 за сътрудничество с РАБДГ