ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

ДГ №2 "Звънче"

 

ЗАТС  / домакин - касиер - 02/8580019

крило детска градина: 0894770422

крило детска ясла: 0894770421

здравен кабинет: 02/8585131 ; 0879883832

кабинет специалисти - ЕПЛР - 0879883834

кабинет психолог - 0879883831

Номерата на групите са за учебната 2021/2022г.

Ясла:0876984364

Iа: 0876984485

Iб: 0876984513

IIб: 0876984733

IIа: 0876984187

IIIа: 0879576992

IIIб: 0877845502

IVа: 0876976383

IVб: 0876984815

IVв : 0876984932

IVг: 0877843426

  

Приемно време на учителите - всеки ден 13.00 - 13.30

 

 Приемно време на директора - вторник и четвъртък 8.30ч. - 9.30ч., сряда - 15ч. - 16 ч

 

 Банковата сметка на детското заведение е BG44SOMB91303125315800

 

гр. София, ул. “Златишки проход” № 57, кв(район Триадица)тел: 02 958 12 71;e-mail: [javascript protected email address]
Изпрати запитване