ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

50 години ДГ №2 "Звънче"

50 ГОДИНИНИ

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 2 „ЗВЪНЧЕ”, СОФИЯ

„С ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА”

2019 г. 

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

НА ДИРЕКТОРА - ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА  

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ 

За мен е чест да Ви поздравя по случай празника на нашата детска градина №2 ”Звънче”. Надявам се да я представим в нейния истински облик – децата и да Ви доставим лична радост и наслада от това, което ще научите.  Надявам се да изпитате гордост и удовлетворение, че една детска градина има какво да покаже и какво да разкаже, че тези 50 години са били осмислени и съдържателни, достойни за признание.

Приемам този юбилей много лично, защото работя тук в продължение  на 43 години, от които 15 г. като учител и 28г. като директор.

Детската градина е открита  като ЦДГ № 149  в така наречения парцел „Плавателен канал”, кв. Красно село. Наречена е „Хо Ши Мин” на името на виетнамския национален герой и световно признат борец за свобода –Хо Ши Мин. ДГ за 9 групи. Отначало има 4 яслени групи включително   и за кърмачета, отглеждани в креватчета тип „кошарки”, които аз заварих при моето постъпване. Имаше и една нощуваща седмична група, в която и аз бях учител една година.

Трябва да отбележа, че и до днес продължават сърдечните, приятелски взаимоотношения с неправителствената организация за дружески отношения с Виетнам, както и с посолството на Виетнам,  взаимни посещения с педагози от Ханой, от детска градина Виетнам-България.

Това е първата детска градина в страната планирана и изградена на научна основа. Още от създаването и детската градина провежда научноизследователска работа, провеждана под ръководството на научни дейци от Научно-изследователския институт „Тодор Самодумов” за намиране на нови методи и подходи , дидактични средства и материали за развитието на педагогическата теория и практика.  Тази базова работа е изисквала прецизен подбор на кадри и аз се гордея, че началото на моята педагогическа кариера е започнала именно тук.  От тук са продължили своята кариера като директори в столични детски градини 11 учители. ДГ се явява  своеобразно училище за директори, защото са формирани умения и качества фундаментални за професията на директор. Тези практики са предавани в годините на новите поколения учители. В онези години най-новите постижения в педагогическата практика можеха да се видят именно тук и това бе превърнало детската градина в своеобразен „център за квалификация на детските учителки” съобразно  с изискването за изпреварващо развитие на кадрите, както и за модел на образцова детска градина , която се представяше системно на чуждестранни делегации. Тук сме посрещали световноизвестни държавници като зам. председателя на ООН в годината , обявена за наблюдаване на държавните грижи към децата,  гостувала е Маргарет Тачър- министър-председател на Великобритания, Председателя на Юнеско,  педагогически специалисти от почти всички краища на света, вкл. САЩ, Белгия, а в по-ново време- Китай, Турция, Белгия, Австрия, Германия, Русия. В последното десетилетие ние също посетихме чуждестранни детски градини във Франция, Италия, Германия, Румъния, Виетнам. Тук е заснет и българският игрален филм „Лъвчетата”. До преди няколко години провеждахме обучение на студенти от  Медицинския университет - София.

Днес продължава нашата базова работа със Софийски университет за обучение на студенти, работа по национални проекти на МОН съвместно с УНИЦЕФ за България- за провеждане на приобщаващо образование за личностно развитие, с МОН и БАН- проект за ранно оценяване на  развитието на детето за риск от възникване на обучителни затруднения; Участваме в работни групи към МОН при изработване и актуализиране на нормативната уредба, вкл. и на ЗПУО, както и наредби по ДОС.

Системно работим по проекти  в областта на спорта, чрез които създадохме и обогатихме материалната база с нови 7 спортни площадки  по различни видове детски спорт- футбол,волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, плуване, първата вело-алея в детска градина в страната.

Тук е създадено и първото по рода си гражданско-родителско сдружение – „Родителски алианс за благополучието на децата”, институционално представено  и участващо в управлението на детската градина в продължение на 18 години, с което  детската градина през  2001 г. поставя началото на собствен модел за иновативен стил на управление.

 2017 г. изготвихме и въведохме  научнообоснован собствен модел за адаптиране на детето  при първоначалното му постъпване в детската градина.

Множество са нашите публикации в специализирания печат, представяне в различни медии. Издадохме и пет книги за развитието на детската градина в различни етапи, които представляват институционално портфолио. Множество са и поздравителните и благодарствените писма, които сме получавали през годините. Множество са доказателствата и артефактите, които говорят за изключително активната, последователна, иновативна,  творческа педагогическа работа с децата и постигнат най-висок престиж сред детските градини в страната. Изградили сме „Алея на признанието”, в която са поместени редица свидетелства за високите оценки на нашия професионален труд, както и на постигнатите лични успехи на децата от участието им в международни конкурси, фестивали, турнири и др. по пеене, балет, футбол, танци, ски, математика, рисуване и др. Нашите деца са участвали в телевизионни предавания, 6-та национална спартакиада по лека атлетика, ежегодно по 4 лагера, екскурзии до най-различни дестинации. Откритите педагогически практики пред родителите са традиционни за нас, както и празници, тържества с участието на родителите.

Щастлива съм да отбележа 50годишен юбилей и със задоволство да кажа на всички Вас, на моят екип :Благодаря Ви! Благодаря Ви от сърце за дръзновението, за възхода, за взаимната подкрепа, за високо професионално поведение, за всеотдайност, за доброто име на детската градина, което постигнахме и съхранихме заедно.

 Днес „Звънче” е сред най- престижните и желани детски градини в столицата на България. С уважение и признателност на моите колеги и на родителите за прекрасните дни, превърнати в празници, за сигурността и спокойствието така необходими за здравето и живота на децата. За атмосферата на взаимност и доверие, която ни прави близки в творческите търсения и постижения- така сме по-вдъхновени и по-уверени в себе си и в другите!

50 години ДГ №2 "Звънче" - Изображение 1