ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

ЕКИПЪТ ЗА ПОДКРЕПА НА ДГ№2 "ЗВЪНЧЕ"

Екипът роботи от разстояние, с работно време от 8.30 до 13.30ч.

логопед и ресурсен САМО с децата със СОП, индивидуално, след съгласуване с родителите

логопед - 0898643796

рес.учител - 0879883834

Психологът указва допълнителна подкрепа на  децата със СОП и обща на всички деца при необходимост.  - 0879883831