ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

проведе обучение с децата от трета и четвърта група.

В изпълнение на Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи, на 14.02.2023 г. се проведе обучение с децата от трета и четвърта група.

В обучението бяха застъпени важни правила за малките деца при природни бедствия. С помощта на приказни герои на децата бяха предадени в достъпна форма знания и умения за предпазване от природните стихии.  Те са непредсказуеми и опасни, но ако децата знаят какво се прави, ще бъдат по-сигурни и защитени.

В края на обучението всички деца изпяха песен  „Четирите елемента“.

проведе обучение с децата от трета и четвърта група. - Изображение 1проведе обучение с децата от трета и четвърта група. - Изображение 2проведе обучение с децата от трета и четвърта група. - Изображение 3проведе обучение с децата от трета и четвърта група. - Изображение 4