ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Отсъствия на децата след отпадане на епидемичната обстановка

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 2 “ЗВЪНЧЕ”

Ул.”Златишки проход” № 57, район “Триадица”

Тел. 02/ 958-12-71, 858-00-19,

e-mail: zvunche@abv.bg    https://dg2zvunche-sofia.com/

 

 

        Уважаеми родители, с отпадане на извънредната епидемична обстановка от 01.04.2022г. отсъствията по семейни причини ще се извиняват само при предварително подадено заявление от родител.

 

Децата в яслена, първа и втора група имат право на максимум до 30 работни дни в рамките на учебното време от 15.09 до 31.05.

Заявлението може да изтеглите от тук

 

Децата записани за задължително предучилищно образование / трета и четвърта група/ имат право на максимум  до 10 работни дни в рамките на учебното време от 15.09 до 31.05. Като за тях е допустимо  отсъствие и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката./чл.10,ал3 от Наредба 5/

Заявлението може да изтеглите от тук

 

                                                                                                                                                                               От ръководството