ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Заявление за отсъствия по време на ИП

Децата, които не подлежат на задължително предучилищно образование  могат да ползват служебни дни след подаване на заявление.

Заявленията могат да се подават и на електронната поща. 

Заявление могат да подават САМО родителите на деца от ясла,  първа и втора група. 

Децата от предучилищните групи могат да преминат в СФО.