ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

предоставяне на продукти

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

 

ОТНОСТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА ДЕЦАТА 

ОТ ПРОГРАМА "уЧИЛИЩЕН ПЛОД", В КОЯТО ГРАДИНАТА УЧАСТВА ПО ПРОЕКТ

 

Уважаеми родители,

 Всяко дете от първа до четвърта група/без яслата/ има право на определено количество храна - сирене/кашвал и плодове/ зеленчуци в количества, които се полагат по програмата за времето 13.03 - 13.05.20г.

 

За да получите тази храна следва лично до заявите на учителките на Вашето дете желание или нежелание в срок до 21.04.20г.

 

Ръководството на детската градина ще заяви индивидуално пакетирана храна и храната ще се раздава в детската градина на 27 и 28.04.20г, в определен час, за който ще Ви уведомим допълнително.

 

Очакваме всички да заявите желание и да получите храната