ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

безопасна среда

Единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистаниция е домашната и въпреки, че детските градини и ясли се отварят за посещение от всички деца, е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи.