ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Отсъстващи учители

Отсъстват по болест  8 учителя от детската градина,  2-ма от тях от Трета Б група. В тази връзка е извикан учител от банката за учители,  ако той не дойде, децата от същата група ще бъдат преразпределени в другите групи. 

Децата могат да отсъстват до 31.12.20г. със заявление,  без тези отсъствия да са за сметка на отсъствията по семейни причини.

Прикачени документи

Screenshot_20201113-194600_Word.jpg