ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Кандидатстване и подготовка на детето за детска градина

1. В детската градина е въведен „Модел за адаптиране на детето при първоначалното му постъпване в детската градина”. Моделът е предназначен за децата от детска ясла и първа група, за родителите и персонала. Целта на модела е да способства за бърза и безболезнена адаптация на детето към средата в детската градина и е препоръчително родителите да се запознаят с него с оглед взаимодействие с персонала за постигане на целта. Моделът е предоставен за информация в „Библиотека за родителите”, която се намира в детската градина, в крило” ясла”, както и във всички групи при учителите / медицинските сестри/. Родителите да се запознаят с модела на място в детската градина.

2. Родителите формират в детето положителна представа за детската градина, за веселите игрите с децата.

3. Родителите да представят медицинските документи и детето за преглед в здравния кабинет на детската градина преди влизането в група. Здравният кабинет работи от 7.30 ч. до 18.30.

4. Необходими вещи за детето:

  • Вътрешни обувки/ пантофи/;
  • Пижама според сезона;
  • Дрехи за преобличане при нужда/ бельо, блузка и др. по преценка на родителите/
  • Любима играчка, в случай, че е необходима на детето;
  • Облеклото да е лесно за обличане и събличане/ без връзки и копчета/;
  • Памперс, ако детето все още ползва.

5. Препоръчително е детето да започне предварително краткотрайни посещения в детската градина или в групата за запознаване със средата, в рамките на 1-2 часа на ден, като постепенно времето и дейностите се увеличават с включване на хранене и следобеден сън. През този период родителят придружава детето.

6. За постъпване в ясла, родителите имат право да отложат посещението на детето – за ясла с 60 дни, за първа група на детска градина – 30 дни, считано от 15 септември, за което подават заявление в детската градина. 

Деца с хронични заболявания и СОП

кандидатстват през системата за прием в столичните детски градини