ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Проектна дейност

    ПРОЕКТ

„МЕСЕЦ НА РОДИТЕЛИТЕ“

 

Денят на днешните родители е натоварен и планиран до минути.  Но ако може в забързания работен ритъм родителят да посети зъболекаря или да вмъкне в графика си среща с важен клиент, защо да не отдели време и за своето дете и групата, която то посещава в детската градина.

Вниманието, което родителите дават на детето си е важен фактор  за неговата личната мотивация и добро самочувствие. Ето защо активната комуникация и взаимодействие между родители и деца е от изключително значение за израстването на уверени и спокойни деца под грижата на успешни родители.

Настоящият проект споделя добра практика за партньорство между детската градина, учителите и родителите.

Периодът на реализация е от 06 до 30 юни 2022 година.

Целевата група включва 54 деца от 1-ва А и 1-ва Б групи в ДГ №2 „Звънче“.

Целта, която си поставя екипът на проекта е изграждане на доверие и подобряване на партньорството между детската градина и семейството чрез активно включване на родителите в дневния режим на децата в извънучебно време.

Задачите, които си поставяме са:

 1. Да направим съпричастни родителите към живота на децата в групата.
 2. Да изградим умения за работа в екип между родители, учители и деца.
 3. Да запознаем родителите с работата и предизвикателствата пред учителите в детската градина.

За да реализираме поставените задачи планирахме следните дейности:

 1. Активно включване и участие на родителите в дневния режим на децата.
 2. Отворени дни за посещение по график на родителите в детската градина.

Всички родители, баби, дядовци или други важни хора в семейството са поканени, да участват в „Месеца на родителите (“– първа инициатива за нас и нашата детска градина, която се надяваме да се превърне в традиция.

Това е инициатива на екипа на ДГ №2 „Звънче“, съвместно с родителски алианс “Благополучие в детската градина“,  чрез която в периода от 06-30 юни 2022 г. родителите са поканени да се включат в активни дейности в живота на групата на тяхното дете.

Първата стъпка при планирането на тази инициатива е да си поставим ясни цели какво искаме да постигнем с организирането на подобна дейност и да отчетем резултата след приключването й.

Какви са целите, които си поставяме?

 1. Да създадем силно чувство за общност между първите групи през учебна 2021-2022 г., учителите и родителите на децата.
 2. Да ангажираме по-голяма част от родителите във взаимодействието между Детската градина и семейството;
 3. Да повишим мотивацията на децата да посещават детската градина с удоволствие и радост;

Втора стъпка – Намиране на  партньори и съмишленици, с които да

осъществим инициативата „Месец на родителите“  -  активно участие на Родителски алианс „Благополучие  в детската градина“; колеги учители от други групи в ДГ №2; ръководството на детската градина.

Трета стъпка – включване на  децата още в процеса на планиране на дейността.  Да привлечем тяхното внимание, да ангажираме техния интерес и да ги подготвим за предстоящите посещения на родителите им – да ги питаме какво желаят, какво работят родителите им, какво очакват от тези посещения и т.н.

Четвърта стъпка – планираме добре, подготвяме график за посещенията съобразно дневния режим и създаваме очакване. 

Организиране на родителска среща за запознаване на родителите с идеята на Проекта и предстоящите дейности. Уточняваме, че участието в инициативата е доброволно и целта е забавление, разнообразие  и настроение за децата и приобщаване на родителите към живота в детската градина.

Ето някои от нашите предложения за „Месец на родителите“, с които тези от вас, които желаят могат да участват:

 1. „Прочети ни пак“ – родителите да прочетат на децата в групата от любимите си книжки; „Любимата книжка на мама и татко“;
 2. Детско музикално утро. Имаме татко или дядо музикант – страхотно! Той ще разкаже на децата за нотите и музикалните инструменти в специална „Музикална закуска“. Какво по-хубаво от започване на деня с музика!
 3. Спорт. Някой от татковците е спортен треньор, активен спортист или спортен любител? Той може да направи тренировка с децата, съобразена с възрастта и възможностите им. Ние ще подготвим необходимите  материали съвместно с Родителския алианс. А заедно с децата ще подготвим грамота-благодарност за него, която ще бъде тържествено връчена от детето пред цялата група.
 4. Родител разказва за нови или вече забравени спортове и спортни игри. Спортни състезания за родители (татковци, дядовци, батковци) и деца – футболен мач, дърпане на въже, игра на „Сляпа баба” и т.н.
 5. Подвижни игри и упражнения за децата от групата;
 6. Седмица на професиите - родители разказват за своите професии (пожарникари, полицаи, лекари и др.), интересни занимания, хобита или да поговорят с децата за важни неща от живота;
 7. Да разкажат случки от своето детство;
 8. Ако има родител от друга държава може да разкаже на децата за нея;
 9. Да се прожектира детски филм;
 10. Да представи етюд или куклен театър;
 11. В даден ден всички татковци се организират да доведат децата си на детска градина като знак за значимостта на тази част от живота на детето.
 12. Родител да изведе децата от групата на тяхната площадката и да и поиграе там с тях на детски игри от миналото;
 13. Разхождаме се заедно. Каним родителите да прекарат известно време с децата си на открито като възможност за общуване  помежду си.
 14. Майсторим заедно!  Родители и деца, заедно да изработят предмет по идея на детето.
 15. Рисуваме заедно – родител участва в рисуване по идея на децата, обща рисунка.
 16. Готвим заедно! Каним родители, баби или дядовци да покажат на децата добър пример за включване в кулинарната дейност, интересни готварски рецепти.
 17. Запечатани спомени - Да се снимаме! – весело клипче, най-странната или смешна физиономия, която мога да направя… Запечатвайте моментите от живота ни, създавайте спомени, към които ще можем винаги да се връщаме;
 18. Фото-билборд - Родителите, заедно с децата, избират/ подбират една снимка, представят я в групата и родителят разказва  историята на тази снимка;

Всичко това и всичко, за което ние не сме се сетили, но вие сте,

може да стане част от „Месец на родителите“!

 Инициативата цели да се включат по-активно родителите в ежедневните дейности на децата в детската градина, да се разнообрази начина на общуване учители-деца-родители,  да се взаимодейства позитивно, да се прекарат щастливи мигове с другите деца и приятелите на Вашето дете.

„Месецът на родителите“ дава възможност детската градина да създаде по-дълъг период от време, в който всички деца, учители и помощник възпитатели да бъдат обединени от обща тема и да създадат общо преживяване, история, която да ги обединява, забавлява и увлича. Свободата на контактите, която се дава е възможност за ДГ да се наблегне на истински важните неща, които са залегнали във визията на градината и да създадат сплотена общност.

 

Родителският алианс и педагогическият екип на ДГ №2 „Звънче“ се надяват „Месецът на родителите“ да придобие популярност и да стане част от календара със събития на нашата детска градина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В детската градина са реализирани  редица проекти по различни програми на Министерство на образование и науката, Столична община, Министерство на околната среда и водите, на неправителствени организации и др.. Последните няколко са:

2020г ПРОЕКТ „ПЛАНИНАТА ОБИЧА ДЕЦАТА”

УЧАСТНИЦИ:   III  и IV та върастова група;

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 13.04.2020 – 08.10.2020г.

 Стратегически цели: Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на екология, гражданско и здравно обслужване, двигателна активност, спорт и туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”

Дейности : –  "Детско планинско училище"

 

            2019 г.Проект „50 години с любов към децата” - Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и в подкрепа на инициативите „140 години - София – столица на България”

            2019 г. – Проект „Ние сме децата на София” - Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община в подкрепа на инициативите „140 години - София – столица на България”

2017 г. – Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ – Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“

2017 г. – Проект Спортен празник „Мама, татко и аз“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“ 

2016 - 2017 г.Проект на МОН BG05M20P001-3.00-001  „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. 

2015 г.Проект „С Вики и Ники да пазим природата“, МОСВ/ПУДООС/ по Национална програма „За чиста околна среда“           

2015 г. Проект „Азбуката на игрите с топка – тялото в движение и забавление“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“           

2014 г. - Проект за изграждане на надстройка за 2 групи, зала за спорт, основен ремонт и модернизация на кухненския блок, пералнята и плувния басейн, ново съвременно обзавеждане на посочените обекти, на обща стойност – 778 000 лв.           

2014 г. –   Eнергийна ефективност. Проектът  е на стойност 233 813 лв. без ДДС и обхваща саниране /топлинно изолиране на външните стени/ на сградата, включително и част от покрива, поставянето на нова дограма, радиатори, осветителни тела, нова разпределителна мрежа.           

2013 г.Проект „Спорт и емоция – здрави и активни в детската

градина“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София и югозападен регион за европейска столица на културата – 2019 г.“           

2013 г.Проект „Приятели с природата“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София и югозападен регион за европейска столица на културата – 2019 г.“           

 2011 г.Проект по безопасност на движението финансиран от Родителския алианс. Изгради се първата закрита площадка за обучение на децата по правилата за улично движение