ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Проектна дейност

В детската градина са реализирани  редица проекти по различни програми на Министерство на образование и науката, Столична община, Министерство на околната среда и водите, на неправителствени организации и др.. Последните няколко са:

2020г ПРОЕКТ „ПЛАНИНАТА ОБИЧА ДЕЦАТА”

УЧАСТНИЦИ:   III  и IV та върастова група;

ВРЕМЕТРАЕНЕ: 13.04.2020 – 08.10.2020г.

 Стратегически цели: Взаимодействие и партньорство при реализиране на програми, дейности и инициативи с неправителствени организации и спортни клубове в областта на екология, гражданско и здравно обслужване, двигателна активност, спорт и туризъм в подкрепа на „София – Европейска столица на спорта”

Дейности : –  "Детско планинско училище"

 

            2019 г.Проект „50 години с любов към децата” - Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и в подкрепа на инициативите „140 години - София – столица на България”

            2019 г. – Проект „Ние сме децата на София” - Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община в подкрепа на инициативите „140 години - София – столица на България”

2017 г. – Проект „Здрави деца в зелена среда – екологично образование чрез лично преживяване“ – Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“

2017 г. – Проект Спортен празник „Мама, татко и аз“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“ 

2016 - 2017 г.Проект на МОН BG05M20P001-3.00-001  „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020 г. 

2015 г.Проект „С Вики и Ники да пазим природата“, МОСВ/ПУДООС/ по Национална програма „За чиста околна среда“           

2015 г. Проект „Азбуката на игрите с топка – тялото в движение и забавление“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София – Европейска столица на спорта – 2018 година“           

2014 г. - Проект за изграждане на надстройка за 2 групи, зала за спорт, основен ремонт и модернизация на кухненския блок, пералнята и плувния басейн, ново съвременно обзавеждане на посочените обекти, на обща стойност – 778 000 лв.           

2014 г. –   Eнергийна ефективност. Проектът  е на стойност 233 813 лв. без ДДС и обхваща саниране /топлинно изолиране на външните стени/ на сградата, включително и част от покрива, поставянето на нова дограма, радиатори, осветителни тела, нова разпределителна мрежа.           

2013 г.Проект „Спорт и емоция – здрави и активни в детската

градина“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София и югозападен регион за европейска столица на културата – 2019 г.“           

2013 г.Проект „Приятели с природата“ - съфинансиран от Програма за изпълнение на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на кандидатурата на „София и югозападен регион за европейска столица на културата – 2019 г.“           

 2011 г.Проект по безопасност на движението финансиран от Родителския алианс. Изгради се първата закрита площадка за обучение на децата по правилата за улично движение