ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

За нас

Детска градина № 2 „Звънче“ се намира в р-н „Триадица“,кв. Гоце Делчев, ул. „Златишки проход №57. 

В детското заведение функционират 11 групи за деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас.

Сграден фонд: разгъната застроена площ  4000 м2 на два етажа и сутерен , в който се намират кухненски блок, пералня, плувен басейн, физкултурен салон и кабинет по БДП.

Групите са разположени в пет корпуса, свързани с топла връзка, която е своеобразна вътрешна магистрала за движение на децата в различни посоки – към плувния басейн и физкултурния салон и обратно към музикалния салон.

Педагогически персонал – 26 педагози, който включва:  директор, заместник-директор, главен учител – 1, старши учители -   13 бр. учители – 7 бр., ресурсен учител – 1бр., психолог – 1 бр., логопед – 0.5 щат., педагог ясла – 0,25 щат, ст. учител музика – 1 бр.

Непедагогически персонал – 21, който включва:  касиер-домакин - 1, ЗАСТ -1,  14,5 помощник-възпитатели, кухненски персонал - 1 готвач, 1 помощник-готвач, 1 работник кухня, 1 - работник поддръжка, 0,5 щат - перач

Медицински персонал - 7, който включва: 3 медицински сестри в здравен кабинет, 4 медицински сестри в детската ясла

За екипа на детската градина преди години бившата  директорка Георгиева каза : „Не зная как би се развило детското заведение в годините на преход, ако не беше тази екипност и сплотеност, в която всички действат като един, за да се превърнат в шампиони. Без духовната, емоционалната и професионалната жар , които носят в себе си моите колеги, продуктите на нашия професионален труд биха изглеждали като голяма празнична торта без вкус и украса.“ А колегите ѝ споделят за нея: „Нашата директорка е стожер – личност обединяваща , свързваща, увличаща с примера си, приобщава своите колеги към иновативните търсения на модерната педагогическа мисъл. Затова нашето учебно заведение изправя ръст, труден за постиганеИ не с трите си отлични дипломи за магистър, едната от които е с международно признание, не с дипломата си за най-висока професионално-квалификационна степен, а със сърцето и ума си, с ежеминутното си себераздаване в професията и за хората, с уникалните идеи, които реализира, тя води екипа и заведението напред, печели доверие и уважение.“ 

В детското заведение за първи път в София стартират като иновация дейности по интереси още през далечната 1970г.,когато тук започва изучаването на английски и руски език. След промените в Закона за народната просвета от 1995г. ,когато организацията на тази дейност е нова и непозната в практиката, тук се въвеждат 15 вида дейности, в които някои деца участват в повече от една, Участия за развитие на детските интереси в различни области – спорт, чуждоезиково обучение, философия, класически балет, танци, приложно изкуство, музика, пеене. Ежегодно повече от 200 деца участват в организирани детски лагери на различни дестинации – на планина, море, еднодневни екскурзии, посещения на музеи, творчески работилници и други забележителности в столицата. 

Девизът на детската градина е „Учители и родители – заедно за благополучието на децата“.

Той символизира единството и дълбоката свързаност на убежденията, ценностите, вярванията и мисията на организацията. Основният принцип на работа тук е „Няма нищо по – важно от децата „ – който е израз на водещото начало в действията и постъпките на работещите в детската градина. 

Заведението е многократен национален първенец в различни направления – по възпитателна работа, по здравеопазване, по опазване на майчинството и детството и по много други форуми от национален мащаб. 

 Педагогическата практика и опит на ДГ № 2“Звънче“ са показвани като научни постижения пред множество чуждестранни делегации от специалисти в педагогическата наука.

Има участия в международни семинари и симпозими по проблемите на предучилищното възпитание. Сътрудници  и ръководители на екперименталните проекти са такива утвърдени имена в българската наука като проф. Елка Петрова, проф. Фидана Даскалова, доц. Снежина Македонска, проф. Марияна Стефанова, проф. Надежда Витанова, доц Славка Ненова .

  И това не е само минало……. 

Заведението  е база за обучение на студенти и експериментална работа на :

 • СУ „ Св. Климент Охридски“ - Факултет по науки за образованието и изкуствата;
 • Медицински университет, София за подготовка на студентите по специалност „медицински сестри“;
 • Научноизследователския институт „Тодор Самодумов“ по методика на обучението в предучилищна възраст;
 • ВИФ – по физическо възпитание и спорт в ПУВ и значението му за формирането и дейността на човешкия мозък;
 • СУ „ Св. Климент Охридски“ – катедра „Психология“ , с ръководител проф. Надежда Витанова; 

Заведението е посещавано от множество чуждестранни делегации с цел представяне на предучилищното възпитание в нашата страна: 

 • 2015 г. – Посланикът на СР Виетнам – г-жа Нгуен ТхиХонгОан и директорът на детска градина "Виет-Бун", гр. Ханой, г-жа Суан
 • 2011 г. – Делегация на педагози от Москва;
 • 2011 г. – Делегация от Виена, Австрия;
 • 2010 г. – Посланикът на СР Виетнам – Чан ТхиХиен;
 • 2006 г. – Делегация на Европейската комисия – във връзка с присъединяването на България към ЕС; ОДЗ № 2 „Звънче“ е единственото заведение, посетено от тази делегация като модел на българска детска градина;
 • 2004 г. – Международното училище на регентите в Тайланд;
 • 2003 г. – Директорът на Централния институт за педагогически изследвания в Китай;
 • 2002 г. – Министерството на образованието на Турция;
 • 2001 г. – Съюзът на турските жени;
 • 2001 г. – Консулът на Република Естония в Тайланд;
 • 2001 г. – Президентът на световната организация за защита на деца - ОМЕР, проф. Одри Къртис от Лондонския университет. 

          Преди 1989 г./преди демократичните промени/ заведението системно е представяно пред чуждестранни делегации, за които имаме спомени, но не разполагаме с описание за конкретните личности и поводи: Множество делегации от Съветския съюз; Маргарет Тачър – министър председател на Великобритания.