ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Директор

 

Детската градина е с нов директор от 28.03.22г.

Г-жа Нина Дончева е магистър предучилищна педагогика и специализация - Иновации в образованието.

Има Трета професионална квалификация с 21години педагогически стаж.

Поздравителен адрес

до

родителите на децата в ДГ№2 “Звънче”

от

Нина Дончева - Директор

 

 

 

                        Уважаеми родители,

 

       Голяма чест и отговорност за мен е да поема ръководството на една от водещите детски градини в град София - ДГ №2 “ Звънче”, район “Триадица”.

Това е детска градина, в която:

- има стабилни традиции, развиващи се във времето и прерастващи в иновации и новости,

- персоналът е стъпил на здравата основа на опита и непрекъснато усъвършества своята професионална компетентност, адекватно на динамиката на времената, в които живеем,

- активното сътрудничство и партньорство с родителите намира нов прочит чрез “Родителски алианс  благополучие в детската градина-2008”.

- основна движеща сила е принципът  “Няма нищо по-важно от децата”!

    Именно поради всичко изброено по-горе, разбирам  колко голяма е моята отговорност като директор и ръководител, за да бъдат съхранени ценностите и традициите, да бъдат надградени те във времето чрез нашата обща конструктивна работа и да посрещнем заедно предизвикателствата на времето като възможност да създадем за нашите деца адекватна, защитена и развиваща образователна среда.

 

    Заемам длъжността директор на ДГ№2 “Звънче” с желание за усърдна работа, отдаденост и ползотворно партньрство с вас и с надеждата да работим всеки ден под девиза “Родители и учители - заедно за благополучието на децата”!

 

 

Нина Дончева - Директор

 

 

 

от 01.07.2020г. времененно изпълняващ длъжността  директор на детска градина №2 "Звънче" е гл. учител Кристина Желева

 

 

 

 

 50 ГОДИНИНИ

ДЕТСКА ГРАДИНА  № 2 „ЗВЪНЧЕ”, СОФИЯ

„С ЛЮБОВ КЪМ ДЕЦАТА”

2019 г.

 

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО

НА ДИРЕКТОРА - ЦЕЦА ГЕОРГИЕВА 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ 

За мен е чест да Ви поздравя по случай празника на нашата детска градина №2 ”Звънче”. Надявам се да я представим в нейния истински облик – децата и да Ви доставим лична радост и наслада от това, което ще научите.  Надявам се да изпитате гордост и удовлетворение, че една детска градина има какво да покаже и какво да разкаже, че тези 50 години са били осмислени и съдържателни, достойни за признание.

Приемам този юбилей много лично, защото работя тук в продължение  на 43 години, от които 15 г. като учител и 28г. като директор.

Детската градина е открита  като ЦДГ № 149  в така наречения парцел „Плавателен канал”, кв. Красно село. Наречена е „Хо Ши Мин” на името на виетнамския национален герой и световно признат борец за свобода –Хо Ши Мин. ДГ за 9 групи. Отначало има 4 яслени групи включително   и за кърмачета, отглеждани в креватчета тип „кошарки”, които аз заварих при моето постъпване. Имаше и една нощуваща седмична група, в която и аз бях учител една година.

Трябва да отбележа, че и до днес продължават сърдечните, приятелски взаимоотношения с неправителствената организация за дружески отношения с Виетнам, както и с посолството на Виетнам,  взаимни посещения с педагози от Ханой, от детска градина Виетнам-България.

Това е първата детска градина в страната планирана и изградена на научна основа. Още от създаването и детската градина провежда научноизследователска работа, провеждана под ръководството на научни дейци от Научно-изследователския институт „Тодор Самодумов” за намиране на нови методи и подходи , дидактични средства и материали за развитието на педагогическата теория и практика.  Тази базова работа е изисквала прецизен подбор на кадри и аз се гордея, че началото на моята педагогическа кариера е започнала именно тук.  От тук са продължили своята кариера като директори в столични детски градини 11 учители. ДГ се явява  своеобразно училище за директори, защото са формирани умения и качества фундаментални за професията на директор. Тези практики са предавани в годините на новите поколения учители. В онези години най-новите постижения в педагогическата практика можеха да се видят именно тук и това бе превърнало детската градина в своеобразен „център за квалификация на детските учителки” съобразно  с изискването за изпреварващо развитие на кадрите, както и за модел на образцова детска градина , която се представяше системно на чуждестранни делегации. Тук сме посрещали световноизвестни държавници като зам. председателя на ООН в годината , обявена за наблюдаване на държавните грижи към децата,  гостувала е Маргарет Тачър- министър-председател на Великобритания, Председателя на Юнеско,  педагогически специалисти от почти всички краища на света, вкл. САЩ, Белгия, а в по-ново време- Китай, Турция, Белгия, Австрия, Германия, Русия. В последното десетилетие ние също посетихме чуждестранни детски градини във Франция, Италия, Германия, Румъния, Виетнам. Тук е заснет и българският игрален филм „Лъвчетата”. До преди няколко години провеждахме обучение на студенти от  Медицинския университет –София.

Днес продължава нашата базова работа със Софийски университет за обучение на студенти, работа по национални проекти на МОН съвместно с УНИЦЕФ за България- за провеждане на приобщаващо образование за личностно развитие, с МОН и БАН- проект за ранно оценяване на  развитието на детето за риск от възникване на обучителни затруднения; Участваме в работни групи към МОН при изработване и актуализиране на нормативната уредба, вкл. и на ЗПУО, както и наредби по ДОС.

Системно работим по проекти  в областта на спорта, чрез които създадохме и обогатихме материалната база с нови 7 спортни площадки  по различни видове детски спорт- футбол,волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, плуване, първата вело-алея в детска градина в страната.

Тук е създадено и първото по рода си гражданско-родителско сдружение – „Родителски алианс за благополучието на децата”, институционално представено  и участващо в управлението на детската градина в продължение на 18 години, с което  детската градина през  2001 г. поставя началото на собствен модел за иновативен стил на управление.

 2017 г. изготвихме и въведохме  научнообоснован собствен модел за адаптиране на детето  при първоначалното му постъпване в детската градина.

Множество са нашите публикации в специализирания печат, представяне в различни медии. Издадохме и пет книги за развитието на детската градина в различни етапи, които представляват институционално портфолио. Множество са и поздравителните и благодарствените писма, които сме получавали през годините. Множество са доказателствата и артефактите, които говорят за изключително активната, последователна, иновативна,  творческа педагогическа работа с децата и постигнат най-висок престиж сред детските градини в страната. Изградили сме „Алея на признанието”, в която са поместени редица свидетелства за високите оценки на нашия професионален труд, както и на постигнатите лични успехи на децата от участието им в международни конкурси, фестивали, турнири и др. по пеене, балет, футбол, танци, ски, математика, рисуване и др. Нашите деца са участвали в телевизионни предавания, 6-та национална спартакиада по лека атлетика, ежегодно по 4 лагера, екскурзии до най-различни дестинации. Откритите педагогически практики пред родителите са традиционни за нас, както и празници, тържества с участието на родителите.

Щастлива съм да отбележа 50годишен юбилей и със задоволство да кажа на всички Вас, на моят екип :Благодаря Ви! Благодаря Ви от сърце за дръзновението, за възхода, за взаимната подкрепа, за високо професионално поведение, за всеотдайност, за доброто име на детската градина, което постигнахме и съхранихме заедно.

 Днес „Звънче” е сред най- престижните и желани детски градини в столицата на България. С уважение и признателност на моите колеги и на родителите за прекрасните дни, превърнати в празници, за сигурността и спокойствието така необходими за здравето и живота на децата. За атмосферата на взаимност и доверие, която ни прави близки в творческите търсения и постижения- така сме по-вдъхновени и по-уверени в себе си и в другите!