ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Документи

Прикачени документи

Scan План за работа впандемична обстановка.pdf
DG-2_GODICHEN_PLAN20-21.doc
СТРАТЕГИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА - 2020 - 2024 г. (Автозаписан).doc
СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 2020-2021.doc
програма от ранно отпадане (1).docx
Програма за предоставяне на равни възможности.docx
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 20-21 г..doc
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ - ДГ №2 ЗВЪНЧЕ.docx
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2020.doc
ETIChEN_KODEKS_2020.doc
програма от ранно отпадане (1).docx
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ - ДГ №2 ЗВЪНЧЕ.docx
Система за поощряване с награди.docx
Институционална политика за изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа и педагогическа среда в детската градина.docx
ОРГАНИЗАЦИЯ.НА.УЧ.ДЕН.pdf
Scan ПЛАН БДП.pdf
СЕДМИЧНО.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.pdf
Pravila_prevenciq_tormoz.doc
ЕТИЧЕН КОДЕКС 2018.doc
ПРОГРАМНА СИСТЕМА актуализация 2019 г..doc
Pravilnik_za_deinostta- 19-20-2 (1).doc
ПВТР-2019-2020- нов (1).doc
Модел за адаптиране на детето
Програмна система
Стратегия за развитие 2016г.-2020г.
Правилник за дейността