ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Из Летописа на детската градина

Детска градина № 2 „Звънче“ се намира в р-н „Триадица“,кв. ГоцеДелчев, ул. „Златишки проход №57. 

Детската градина   през 2019 г. отбелязва 50 години юбилей.

Тя е открита през 1969 г като целодневна детска градина с 9 групи, от които 4 групи детска ясла, вкл. и за кърмачета. Именувана е „Хо Ши Мин, на името на виетнамския световно признат борец за свобода- Хо Ши Мин.

През 1990 г. във връзка с демократичните промени в страната

В началото е имало и нощуваща група, седмична за деца на 3-6 годишна възраст.

В детското заведение сега функционират 11 групи за деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас-1 група детска ясла и 10 групи детска градина, от които подготвителни групи за 5-годишни деца и  подготвителни групи за 6-годишни деца.

Сграден фонд: разгъната застроена площ  4000 м2 на два етажа. Единадесет занимални , кабинети за всички допълнителни образователни дейности, два логопедични кабинета, един кабинет за психолог и ресурсен учител. В сутерен са разположени модерен и обширен  кухненски блок, пералня, плувен басейн, физкултурен салон и кабинет по БДП.

Дворът на детската градина е със застроена площ от 3000 кв. м. с 11 детски площадки, оборудвани с уреди и пособия за спорт и отдих, спортни игрища за футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, велоалея, открит басейн за водни игри, открита сцена за празници и тържества

Групите са разположени в пет корпуса, свързани с топла връзка, която е своеобразна вътрешна магистрала за движение на децата в различни посоки – към плувния басейн и физкултурния салон и обратно към музикалния салон.

Персоналът  наброява 27 педагогически специалисти вкл. 1 заместник-директор, 1старши учител по музика 1 ресурсен учител,1  психолог, 1 педагог, 9 медицински  специалисти; 20 непедагогически персонал вкл. помощник на учителя, общо  56 служители обучават и възпитават децата в съответствие със своите професионални задължения. 

З

В детското заведение за първи път в София стартират като иновация дейности по интереси още през далечната 1970г., когато тук започва изучаването на английски и руски език. След промените в Закона за народната просвета от 1995г. ,когато организацията на тази дейност е нова и непозната в практиката, тук се въвеждат 15 вида дейности, в които някои деца участват в две, три и повече дейности. Дейностите са за развитие на детските интереси в различни области – спорт, чуждоезиково обучение, философия, класически балет, танци, приложно изкуство, музика, пеене. Ежегодно повече от 200 деца участват в организирани детски лагери на различни дестинации – на планина, море, еднодневни екскурзии, посещения на музеи, творчески работилници и други забележителности в столицата и други дестинации. 

Девизът на детската градина е „Учители и родители – заедно за благополучието на децата“.

Той символизира единството и дълбоката свързаност на убежденията, ценностите, вярванията и мисията на организацията. Основният принцип на работа тук е „Няма нищо по – важно от децата „ – който е израз на водещото начало в действията и постъпките на работещите в детската градина. 

Заведението е многократен национален първенец в различни направления – по възпитателна работа, по здравеопазване, по опазване на майчинството и детството и по много други форуми от национален мащаб. 

  • Педагогическата практика и опит на ДГ № 2“Звънче“ са показвани като научни постижения пред множество чуждестранни делегации от специалисти в педагогическата наука. Детската градина е била дълги години база на Научноизследователския институт „Тодор Самодумов“ по методика на обучението в предучилищна възраст;
  • ВИФ – по физическо възпитание и спорт в ПУВ и значението му за формирането и дейността на човешкия мозък;
  • Медицински университет, София 

Има участия в международни семинари и симпозиуми по проблемите на предучилищното възпитание. Сътрудници  и ръководители на екперименталните проекти са такива утвърдени имена в българската наука като проф. Елка Петрова, проф. Фидана Даскалова, доц. Снежина Македонска, проф. Марияна Стефанова .

проф. Димитър Гюров, проф. Надежда Витанова, проф. Любослава Пенева, проф. Славка Ненова, И това не е само минало…….

Заведението  и в последните години  е база за обучение на студенти и експериментална работа на :

  • СУ „ Св. Климент Охридски“ –Факултет по психология, Факултет по науки за образованието и изкуствата; 

Заведението е посещавано от множество чуждестранни делегации с цел представяне на предучилищното възпитание в нашата страна: 

 Президентът на световната организация за защита на деца –  ОМЕР, проф. Одри Къртис от Лондонския университет, Посланикът на СР Виетнам – г-жа Нгуен ТхиХонгОан и директорът на детска градина "Виет-Бун", гр. Ханой, г-жа Суан. Делегации на педагози от Москва;  Виена- Австрия;  Посланикът на СР Виетнам – Чан ТхиХиен; Делегация на Европейската комисия – във връзка с присъединяването на България към ЕС; ОДЗ № 2 „Звънче“ е единственото заведение, посетено от тази делегация като представителен модел на българска детска градина, Международното училище на регентите в Тайланд, Директорът на Централния институт за педагогически изследвания в Китай,  Министерството на образованието на Турция;  Съюзът на турските жени;  Консулът на Република Естония в Тайланд;  

          Преди 1989 г./преди демократичните промени/ заведението системно е представяно пред чуждестранни делегации, за които имаме спомени, но не разполагаме с описание за конкретните личности и поводи: Множество делегации от Съветския съюз; Маргарет Тачър – министър председател на Великобритания, Зам. председателя на ООН в годината обявена за наблюдение на държавите за грижите към децата, Председателя на Юнеско, Президента на Белгия, специалисти от почти всички краища на света, вкл. САЩ, Африка, Азия, Южна Америка и др.