ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Родителски алианс

                                                                                                                                                                                                                                                                            

По инициатива на Сдружението Родителски алианс „Благополучие на децата в детската градина“, на 30.09.2023 г. се проведе „Родителски съботник“ в Детска градина № 2 „Звънче“.

В мероприятието се включиха учители, родители и деца - заедно за постигане на общата цел. Работата беше разпределена организирано и поетапно. Една част от присъстващите боядисваха пейки, огради, парапети. Други събираха сухи листа от прилежащата градинка пред детската градина. Трети нарисуваха дама и боулинг на детската площадка на втора „б“ група.

Родителите проявиха съпричастност и заедно с учителите спомогнаха за обновяването на дворното пространство и създаване на приятна, естетична и облагородена среда за игри на децата от детската градина.

Огромна благодарност към всички, които се включиха в инициативата за оказаното съдействие, за тяхната отзивчивост, ентусиазъм и хубавите емоцци, с които заредиха съботния ден!

             

 

РОДИТЕЛСКИЯТ АЛИАНС Е     

  • СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЪЗДАДЕНО НА 1 МАРТ 2001 ГОДИНА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕГИСТРИРАНО ПО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
  • УНИКАЛЕН МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР• ГАРАНТ  И ОПОРА  ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕТО  НА  ДЕТЕТО И НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ДГ № 2 „ЗВЪНЧЕ“

МИСИЯ НА РОДИТЕЛСКИЯ АЛИАНС:

  1. "Осигуряване на здравословна, безопасна ,стимулираща среда за здраве, обучение, творчество и активност на децата и учителите.         
  2. Непрекъснато подобряване на качеството на образователния процес и развитието на детската градина.
  3. Участие на родителите и обществеността в училищния живот.“
  4. IBAN: BG26STSA93001525663540

    BIG: STSABGSF

  5. https://dg2zvunche-sofia.com/novini/rabdg.html