ДГ №2 "Звънче"
Детска градина в град София, район Триадица

Родителски алианс

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

РОДИТЕЛСКИЯТ АЛИАНС Е     

  • СДРУЖЕНИЕ  С  НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ СЪЗДАДЕНО НА 1 МАРТ 2001 ГОДИНА КАТО ДЕМОКРАТИЧНА ГРАЖДАНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕГИСТРИРАНО ПО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
  • УНИКАЛЕН МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР• ГАРАНТ  И ОПОРА  ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕТО  НА  ДЕТЕТО И НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ – ДГ № 2 „ЗВЪНЧЕ“

МИСИЯ НА РОДИТЕЛСКИЯ АЛИАНС:

  1. "Осигуряване на здравословна, безопасна ,стимулираща среда за здраве, обучение, творчество и активност на децата и учителите.         
  2. Непрекъснато подобряване на качеството на образователния процес и развитието на детската градина.
  3. Участие на родителите и обществеността в училищния живот.“
  4. IBAN: BG26STSA93001525663540

    BIG: STSABGSF

  5. https://dg2zvunche-sofia.com/novini/rabdg.html

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

RABDG 2.pdf
RABDG 1.pdf